https://ohcapital.cz/wp-content/uploads/2022/08/OHC_naked-kopie-320x115.png

Old House Capital, a.s.Kdo jsme...

JSMEOld House Capital, a.s.

česká investiční a obchodní skupina zabývající se investováním do developerských projektů zaměřených na komplexní revitalizaci a následnou ekonomickou udržitelnost historických nemovitostí v centru měst.

Filozofií společnosti je propojení investiční, developerské a realitní činnosti, díky čemuž se přímo podílíme na živnosti nemovitosti, které tak pomáháme rozvíjet její potenciál.

Vybrané nemovitosti slouží jako budoucí výhodná investice, která je samotnou lokalizací, ale také komplexní revitalizací a následujícím provozem zhodnocována. Snažíme se úspěšně propojit historického ducha nemovitosti s jejím ekonomickým potenciálem.

Nemovitosti hledáme, revitalizujeme a následně ve vlastní režii provozujeme. K samotné revitalizaci a rekonstrukci nemovitosti přistupujeme s patřičným respektem a snahou zachovat a zdůraznit její historickou hodnotu pro další generace.
Pro širokou škálu našich nájemníků tak zajišťujeme příjemné bydlení s přidanou hodnotou historie.

https://ohcapital.cz/wp-content/uploads/2022/08/mockup-of-a-smiling-office-woman-holding-an-ipad-in-landscape-position-22824.png

INFO ODKAZYPro zájemce

Zajímá vás aktuální platná legislativa k rekonstrukcím historických objektů?

NAŠI PARTNEŘI a spolupráce

Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi, které se zaměřují na podporů vybraných projektů. Snažíme se podat pomocnou ruku ať už to jde v podobě darů nebo poskytnutím slevy na bydlení všem lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Aktuálně nabízíme ubytování obyvatelům Ukrajiny, kteří utíkají před nelehkou situací v jejich zemi. Těmto rodinám také nabízíme možnost zaměstnání, abychom jim tak celou situaci usnadnili.

Dlouhodobě spolupracujeme se vybranými společnostmi, jako je například Charita Olomouc, pro niž jsme vyčlenili vybrané bytové jednotky a společně tak poskytli zázemí lidem, kteří se snaží opět začlenit do společnosti. Dále se podílíme na podpoře sportovních klubů, jako je například Muay Thai Olomouc, který se zaměřuje na výuku bojových sportů nejen dětí, ale i dospělých.
https://ohcapital.cz/wp-content/uploads/2022/05/MT_OHC-1536x1152.jpg

PODPORUJEMEMuay Thai Olomouc

https://ohcapital.cz/wp-content/uploads/2022/05/charita_olomouc-1536x1152.jpg

POMÁHÁMECharitě Olomouc