https://ohcapital.cz/wp-content/uploads/2022/08/OHC_naked-kopie-320x115.png

Rekonstrukce a revitalizace historických objektů

Zabýváme se komplexní stavební, technologickou a generální činností v rámci rekonstrukcí a revitalizace historických nemovitostí. V souladu se záměrem investora navrhujeme, řešíme, realizujeme a řídíme kompletní dílo, jak v samotné stavební, restaurátorské činnosti, tak i komplexní dodávce technologií a energetických úspor.

OlomoucBytový dům Třináctka

Třída Svornosti 147/13

Záměrem investora bylo provedení kompletní rekonstrukce objektu, energetických rozvodů, stavební rozdělení jednotlivých pater, změnou z jednoho velkého bytu, který byl původně samostatně situován na každém podlaží, vzniklo více menších bytových jednotek. Byla provedena nová půdní vestavba a komplexně snížena energetická náročnost objektu. Vzniklo tak nové bydlení v moderním standardu se zachovaným historickým duchem objektu. Komplexní rekonstrukce byla provedena v období 2016-2022 s úspěšným využitím dotačního titulu z programu IROP na bytové domy. Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům s bytovými a nebytovými jednotkami.

Řadový, podsklepený, cihlový, vícepodlažní bytový dům se sedlovou střechou, postavený v období přelomu 19. stolení a situovaný v klidné úřednické městské čtvrti změřené na rezidentní bydlení.

Záměrem investora bylo provedení kompletní rekonstrukce objektu, energetických rozvodů, stavební rozdělení jednotlivých pater, změnou z jednoho velkého bytu, který byl původně samostatně situován na každém podlaží, vzniklo více menších bytových jednotek. Byla provedena nová půdní vestavba a komplexně snížena energetická náročnost objektu. Vzniklo tak nové bydlení v moderním standardu se zachovaným historickým duchem objektu. Komplexní rekonstrukce byla provedena v období 2016-2022 s úspěšným využitím dotačního titulu z programu IROP na bytové domy. Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům s bytovými a nebytovými jednotkami.

OlomoucBytový dům Kasárna

Zámečnická 550/3

Monumentální samostatně stojící nepodsklepený cihelný a kamenný vícepodlažní objekt v centru města se sedlovou střechou 
a historickým krovem.
Objekt je jednou ze samostatných součástí historických budov vojenských kasáren vybudovaných za období vlády Marie Terezie situovaný v uzavřeném komplexu. Objekt je zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek v rámci NPÚ ČR.

Záměrem investora bylo provedení kompletní rekonstrukce objektu, energetických rozvodů, stavební rozdělení jednotlivých pater na více samostatných bytových jednotek, vybudování nové půdní vestavby a komplexní snížení energetické náročnosti objektu v moderním standardu jednotek se zachováním historického ducha objektu.

Rekonstrukce byla provedena s aktivní účastí Národního památkového Ústavu v období 2015-2016 a úspěšně prošla kolaudací.

Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům.

OlomoucBytový dům Na Hradě

Mahlerova 241/13

Historický cenný řadový, podsklepený, cihlový a kamenný vícepodlažní dům se sedlovou doškovou střechou, který byl postavený v období přelomu 10. stolení v oblasti tzv. bývalého hradu v Olomouci v těsné blízkosti kaple svatořečeného sv. Sarkandera. Objekt je zařazen do seznamu mezi nemovité kulturní památky zapsané do registru památek v rámci NPÚ ČR. Nyní je situován v samotném centru v nejstarší dochované historické části města – na Hradě.

Záměrem investora bylo provedení komplexní rekonstrukce objektu, stavební rozdělení jednotlivých pater na více samostatných bytových jednotek a snížení energetické náročnosti objektu.

Po rekonstrukci vzniklo nové bydlení v moderním standardu se zachovaným historickým duchem objektu. Komplexní rekonstrukce byla provedena s aktivní účastí a dozorem památkového ústavu města Olomouce v období 2019-2020. Projekt byl realizován s účastí dotačního titulu energetických úspor SFŽP ČR. Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům s bytovými jednotkami.

OlomoucBytový dům U Hřiště

Tvrdíkova 65/8

Řadový, cihelný vícepodlažní dům se sedlovou střechou postavený v období přelomu 18. stolení v převážně průmyslové a dělnické části města s účelem využití pro ubytování dělníků a pracovních sil v okrajové části města.

Záměrem investora bylo provedení rekonstrukce, energetických rozvodů, stavební rozdělení jednotlivých pater na více samostatných bytových jednotek a komplexní snížení energetické náročnosti objektu v moderním standardu jednotek.

Celkový záměr investora a komplexní rekonstrukce byla provedena v období 2018-2019. Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům s bytovými jednotkami v lukrativně se rozvíjející se části města.

OlomoucBytový dům Na Rohu

Denisova 247/1

Nárožní podsklepený, cihlový, vícepodlažní bytový dům se sedlovou střechou postavený v období přelomu 14. stolení situovaný v historickém centru města na průsečíku několika významných ulic v památkové rezervaci města. Objekt byl postaven v centru města a navazoval na okolní budovy se zaměřením na rezidentní bydlení v centru města s komerčním provozem zlatnických dílen v přízemí objektů

Záměrem investora bylo provedení kompletní rekonstrukce objektu, energetických rozvodů, stavební rozdělení jednotlivých pater na více samostatných bytových jednotek, půdní vestavbu a komplexní snížení energetické náročnosti objektu. Vzniklo tak nové bydlení v moderním standardu se zachovaným historickým duchem objektu. Komplexní rekonstrukce byla provedena s aktivní účastí památkového ústavu města Olomouce v období 2017-2018. Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům s bytovými a nebytovými jednotkami.

OlomoucBytový dům U Brány

Vídeňská 676/7

Ikonický, řadový, podsklepený, cihlový, vícepodlažní bytový dům se sedlovou střechou a rozsáhlým dvorem.

Objekt je umístěn ve uprostřed v ose vedlejších bytových domů, které jsou zrcadlově postaveny po vzoru objektu.

Objekt je situovaný v historickém centru města na úpatí městského parku, byl postaven v období přelomu 13. stolení za vlády Marie Terezie významným architektem a stavitelem A. Graubnerem.

Záměrem investora bylo provedení kompletní rekonstrukce objektu, energetických rozvodů, stavební rozdělení jednotlivých pater na více samostatných bytových jednotek a komplexní snížení energetické náročnosti objektu. Vzniklo tak nové bydlení v moderním standardu se zachovaným historickým duchem objektu. Komplexní rekonstrukce byla provedena s aktivní účastí a dozorem památkového ústavu města Olomouce v období 2020-2021. Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům s bytovými a nebytovými jednotkami.

OlomoucBytový dům Meteor

Horní náměstí 81/23a

Nárožní podsklepený, cihlový, vícepodlažní bytový dům s pultovou střechou postavený v období přelomu 14. stolení, situovaný v historickém centru v památkové rezervaci města. Objekt byl postaven a sloužil pro ubytování hostů zájezdního hostince, pro dnes již samostatně stojící Moravskou restauraci se samostatným vchodem z Horního náměstí nedaleko sloupu Sv. Trojice.

Záměrem investora bylo provedení kompletní rekonstrukce objektu, výměna energetických rozvodů, stavební rozdělení jednotlivých pater na samostatné bytové jednotky a komplexní snížení energetické náročnosti objektu. Po rekonstrukci vzniklo nové bydlení v moderním standardu se zachovaným historickým duchem objektu.
Komplexní rekonstrukce byla provedena s aktivní účastí a dozorem památkového ústavu města Olomouce v období 2017-2018.
Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům s bytovými a nebytovými jednotkami.

OlomoucBytový dům Kožušníček

Slovenská 508/6

Řadový, cihlový, vícepodlažní bytový dům se sedlovou střechou, postavený v období přelomu 14. stolení situovaný v samotném historickém centru a v památkové rezervaci města. Objekt je nemovitou kulturní památkou umístěnou na seznam NPÚ ČR s neobvykle renesančně tvořenou mozaikovou fasádou.

Záměrem investora bylo provedení kompletní rekonstrukce objektu, energetických rozvodů, stavební rozdělení jednotlivých pater na více samostatných bytových jednotek a komplexní snížení energetické náročnosti objektu. Vzniklo tak nové bydlení v moderním standardu se zachovaným historickým duchem objektu. Komplexní rekonstrukce byla provedena s aktivní účastí a dozorem národního památkového ústavu v období 2020-2021. Objekt je nyní úspěšně provozován jako bytový nájemní dům s bytovými a nebytovými jednotkami.